สวัสดีครับ ทุกๆท่านที่หลงเข้ามา


การเรียนการสอนในปัจจุบันนี้จำเป็น ต้องใช้สื่อเทคโนโลยี เป็นเครื่องมือในการ ติดต่อข่าวสาร หรือสาระความรู้ อยู่ตลอดเวลา ทุกสาระการเรียนรู้ จึงต้องมีการพัฒนาตนเอง เพื่อให้ทันยุคทันสมัย

Photobucket

วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2559


วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ตัวอย่าง แฟ้มสะสมงานนักเรียน

http://www.mediafire.com/download/qbzxiztwzbz4w41/port56.doc

วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2554

เรียนรู้ Web blog

รายวิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
อาจารย์ผู้สอน อาจารย์สุจิตตรา จันทร์ลอย
วรวัชร์ จันทร์เพ็ง นักศึกษา ป.บัณฑิต รุ่น 12 หมู่ 1 ภาคการศึกษา 2/2553


ชื่อ : วรวัชร์ จันทร์เพ็ง
ชื่อเล่น : เบ๊นซ์
เกิด : 24 มีนาคม 2529 อายุ : 24 ปี
ส่วนสูง : 185 cm. น้ำหนัก 127 กก.
แรงตบ : เท่าหมีอลาสก้า
แรงกัด : เขี้ยวเจาะเหล็กเข้า (แต่ซี่อื่นไม่เข้า T T )
ครอบครัว : พ่อ แม่ พี่ชาย
ปัจจุบัน : ทำงาน เขียนโปรแกรมอิสระ
ทัศนคติ : เดินหน้าไปเถอะ ผิดทางค่อยร้องไห้เสียใจแล้วเดินกลับมาเริ่มใหม่
งานอดิเรก : เขียนโปรแกรม แหย่แมว
ของกินที่ชอบ : ขอให้เป็นเนื้อสัตว์ กินได้หมด
สิ่งที่เกลียด : หมา (เห็นแล้วอยากวางยาเบื่อ *w* )
ความสามารถพิเศษ : นอนหลับได้ทุกที่
เบอร์โทรศัพท์ : 0878035952
E-mail : roarmadoga@hotmail.com